Skogen i Sverige då?

10 maj 2010 at 2:51 Lämna en kommentar

Stora Enso är bara en av många transnationella skogs- och pappersbolag som investera och växer i Sydamerika och Asien. Men det är inte bara småbrukare och miljögrupper som protesterar i Syd. Vad görs hemma i Norden? Och hur ser egentligen den svenska skogspolitiken ut?

Vissa, så som skogsbrukaren Torgny Östling från Nordbruk, har länge talat om hur den svenska skogspolitiken genomgått en omtumlande marknadsreform som kommit att missgynna små skogsägare, bönderna och naturvården.

– Införande av avregleringar i Sverige på tidigt nittiotal ledde till att vi flyttade in i ett politiskt och ekonomisktsystem, utan att vi såg eller förstod flytten. Naturresursförvaltningen här, i det resursrikaste området i EU, är den sektor som mest radikalt förändrats i skiftet från folkhem till tillväxtekonomi, säger Östling.

Samhällsdebattören Göran Greider har också han gett sig in i skogsfrågan och ställt sig frågan ”Varför är det så tyst om skogen ”Genom  att peka på hur svensk skogspolitiken ökat avfolkningen av landsbygden och bidragit till att mörklägga exploateringen har Greider ihärdigt försökt visa kopplingarna mellan skogen och makten.

-Skogen är tryggt nedbäddad i svensk exportindustri. Skogsbruket inbringar uppåt hundra miljarder om året och få vågar därför kritisera den. Denna industri sliter hårt med sina broschyrer och konferenser för att hylla den svenska skog där det växer mer än någonsin – för att det ska framstå som legitimt att avverka ännu mer, säger Greider.

Men protestera kring skövling av urskogar och försämringen av småbrukares och skogsägares rättigheter pyr i det tysta. Missnöjet kan givetvis inte jämföras med de problemen som Stora Ensos plantager orsakat i Brasilien eller Kina, men konflikterna andas samma problematik. En värld där stora slår ut små, miljöskydd nonchaleras och certifikat och miljömärkningar urvattnas.

En viktig aktör hemma i den svenska debatten har varit nätverket Skydda Skoge. Nyligen uppmärksammade aktivister från Naturskyddsföreningen hur Stora Enso kalhugger värdefull tjäderskog i Värmland och tidigare har Skydda Skogen även visat hur Stora Enso och Bergvik Skog (där Stora Enso är största aktieägaren) brutit mot miljöcertifieringar och kalhuggit urskog.

Även i höstens riksdagsval står skogspolitiken på spel, påminner Skydda Skogen i ett pressmeddelande, och granskar de rödgrönas förslag om att höja anslaget för biologisk mångfald med 500 miljoner kronor under 2011. Nätverket är positivt till höjda anslag, men menar att miljömålen inte kan nås med en så försiktig satsning.

– Det är en förbättring gentemot nuvarande regering, som redan aviserat ytterligare sänkningar under kommande mandatperiod. Men det är långt ifrån tillräckligt för att långsiktigt kunna ge skydd åt de arealer av skogsmark som forskare anser krävas för att bevara den biologiska mångfalden, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen.

Det finns mycket att säga och lära sig om skogs- och pappersindustrin här hemma i Norden. Inte mist om Stora Ensos agerade. Börja med att klicka dig vidare på länkarna nedan. Det tål att funderas på vilka likheter som finns mellan kritiken i Sverige och den i Syd.

Läs Göran Greiders anförande om den svenska modellen vid ett seminarium om för några år sedan. En bra introduktion till svensk skogspolitik.

Lyssna även på Torgny Östlings tankar om matsuveränitet och svensk skogs- och jordbrukspolitik.

Besök nätverket Skydda Skogen för information om skogsskydd i Sverige och världen.

Entry filed under: Artikel, Nyheter.

Veracel om MST Europeiska Unionen är delaktiga i kränkningen av mänskliga rättigheter i Latinamerika

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


What paper can do

Citat ur Stora Ensos hållbarhetspolicy 2006

Ekonomiskt ansvar:
"Vi måste bedriva en lönsam verksamhet samt vara en attraktiv och pålitlig investering, arbetsgivare, leverantör och affärspartner. Vi strävar efter att bidra till ekonomiskt välstånd i de samhällen där vi är verksamma."

Miljöansvar:
"För att minimera miljöpåverkan har vi ett livscykelperspektiv och använder tillämplig
miljöteknik. Vi använder råvaror, energi och andra resurser på ett effektivt sätt. Våra produkter tillverkas huvudsakligen av förnybara råvaror som kan återvinnas och är säkra att använda. Vi verifierar virkets och fibrernas ursprung, anskaffar dem endast från lagliga och godtagbara källor och främjar ett uthålligt skogsbruk".

Socialt ansvar:
"Vi bedriver all vår verksamhet enligt etiska affärsprinciper. Vi respekterar och stöder globalt accepterade mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, och vi skapar en
sund och säker arbetsplats för alla anställda. Vi är en ansvarsfull samhällsmedborgare och tar vårt ansvar för att stödja social utveckling."

What paper can do

Citat från Stora Ensos hemsida. Vi tar miljöfrågorna på allvar:

"En del tror att miljöhänsyn och affärsverksamhet står i motsatsförhållande till varandra. Så är det inte.

För oss är miljöarbetet en investering i större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Vi vill att våra leverantörer och samarbetspartners tillämpar samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led - från råvara till slutprodukt.

Ett starkt konkurrensmedel.

Kunder, allmänhet, anställda och ägare tar miljöfrågorna på allvar och kräver att vi i vår verksamhet tar största möjliga miljöhänsyn.Vi nöjer oss inte med att följa lagar och andra myndighetskrav. Vi ställer hårdare krav, eftersom vi anser att en stark miljöprofil både bidrar till ett miljömässigt uthålligare samhälle och en starkare position i den internationella konkurrensen.

Trä är bättre för miljön

Genom att garantera att våra produkter kommer från skogar som brukas på ett ansvarsfullt sätt, stärker vi inte bara vår konkurrenskraft. Vi befäster också träets roll som ett miljöriktigt alternativ i jämförelse med andra material som aluminium, plåt och plast."

RSS rethink – Stora Enso

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Pulp News

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Skydda Skogen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

What Paper Can Do

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 10 andra följare


%d bloggare gillar detta: