Veracel om MST

10 maj 2010 at 1:37 Lämna en kommentar

För tre veckor sedan ockuperade hundratals jordlösa lantarbetare en egendom tillhörande Veracel Celulose, Stora Ensos intresseföretag i delstaten Bahia, i Brasilien. Veracel anklagar ockupanterna för vandalism och menar att drivs av kommersiella intressen. Läs nedan företagets pressmeddelande om de jordlösas aktion.

Ytterligare 20 hektar av kommersiella plantager förstörs av MST – 30.04.10

Medlemmar från de Jordlösas Rörelse (MST) har redan förstört 20 hektar av eukalyptus odlingar tillhörande Veracel i Eunápolis / i Bahia södra kon. Idag fälldes fler träd. Denna gång, i stället för nyplanterade träd, förstörde inkräktarna större träd och satte eld på kvistar. Liksom i de liknande aktioner förra året, istället för odla livsmedel, var bruket eller försäljning av illegalt avverkat virke den mest produktiva verksamhet som bedrivs av ockupanterna.

Rättsväsendet har redan utfärdat en ”av ockupation” och bolaget inväntar dess efterrättelse.

Bakgrund

Sedan den 20/4 har åter igen ett områden tillhörande Veracel angripits av MST, som för tredje gången, ockupera storgodset Barrinha längs riksväg BR101 i Eunápolis. Trots att ”av ockupationen” redan utfärdats i enlighet med de två tidigare händelserna 2009, förstörde demonstranter delar av de kommersiella plantagerna, som en del i kampanj ”Röda April”.

En annan egendom, storgodset Ouro Verde, på 511 hektar, ockuperades i november 2009 av 100 personer. Sedan dess har Veracel försöker förhandla med ledarna från rörelsen för att finna en kompromisslösning. Samtidigt har rätten utfärdat”av ockupation” av området.

Ockupanternas sagesmän hade i mötesförhandlingarna (26 / 3) lovat att fredligt lämna området den 25/4, innan polisen officiellt ingrep. Trots det tände ockupanterna eld på plantagerna och hindrade företagets brandtjänst från att släcka elden, genom att trakassera de anställda och hotade om att även tända eld på brandbilen. Endast med polisens ingripande kunde elden släckas.

Idag, under fredligt omständigheter, lämnade ockupanterna området och slagit läger l’ngs vägkanten, nära storgodset, under militärpolisen övervakning.

Ockupanterna hade motiverat aktionen med att den ockuperade egendomen skulle vara utomrättsligt bokförd och med därför tillhöra staten och kunna avsättas för jordreform. Dock har statsorganet Samordnings- och Jordbruskskyddsinstitutet (CDA) i Bahia erkänt Veracels legitima rätt till egendomen och arkiverat alla förfaranden av dessa områden.

På grund utav invasionerna 2009 har företaget upprepade gånger gjort försök till att förhandla. Veracel erbjöd sig att samarbete med bosättningar i regionen för att säkerställa jordbrukssektorns produktivetet, bland annat genom tekniköverföring och stöd till skapandet nätverk för konsumtionen av överproduktion. Hittills har rörelsen inte visat något intresse på en konstruktiv dialog.

Denna vandalism på privat och produktiv egendom, under täckmantel av en kampanj för att pressa regeringen att främja jordreformen, har kostat företaget, med 2009 i beräkningen, ca R$ 5 miljoner – cirka 20 miljoner i SEK – i skadestånd. Värde som redan motsvarar utgifterna för statliga skatter förra året (R$ 8 miljoner – cirka 32 miljoner SEK -) och sociala investeringar i tio städer där företaget är verksamt (mer än R$ 10 miljoner –cirka 40 miljoner SEK – ). Därmed motsvarar varje förstört hektar 14 ton cellulosa som inte kommer till agroindustriellt bruk, en industri som upprätthåller cirka 3000 direkta arbetstillfällen.”

Pressmeddelandet är översatt från Veracels hemsida.Annonser

Entry filed under: Nyheter.

MST om Stora Enso Skogen i Sverige då?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


What paper can do

Citat ur Stora Ensos hållbarhetspolicy 2006

Ekonomiskt ansvar:
"Vi måste bedriva en lönsam verksamhet samt vara en attraktiv och pålitlig investering, arbetsgivare, leverantör och affärspartner. Vi strävar efter att bidra till ekonomiskt välstånd i de samhällen där vi är verksamma."

Miljöansvar:
"För att minimera miljöpåverkan har vi ett livscykelperspektiv och använder tillämplig
miljöteknik. Vi använder råvaror, energi och andra resurser på ett effektivt sätt. Våra produkter tillverkas huvudsakligen av förnybara råvaror som kan återvinnas och är säkra att använda. Vi verifierar virkets och fibrernas ursprung, anskaffar dem endast från lagliga och godtagbara källor och främjar ett uthålligt skogsbruk".

Socialt ansvar:
"Vi bedriver all vår verksamhet enligt etiska affärsprinciper. Vi respekterar och stöder globalt accepterade mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, och vi skapar en
sund och säker arbetsplats för alla anställda. Vi är en ansvarsfull samhällsmedborgare och tar vårt ansvar för att stödja social utveckling."

What paper can do

Citat från Stora Ensos hemsida. Vi tar miljöfrågorna på allvar:

"En del tror att miljöhänsyn och affärsverksamhet står i motsatsförhållande till varandra. Så är det inte.

För oss är miljöarbetet en investering i större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Vi vill att våra leverantörer och samarbetspartners tillämpar samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led - från råvara till slutprodukt.

Ett starkt konkurrensmedel.

Kunder, allmänhet, anställda och ägare tar miljöfrågorna på allvar och kräver att vi i vår verksamhet tar största möjliga miljöhänsyn.Vi nöjer oss inte med att följa lagar och andra myndighetskrav. Vi ställer hårdare krav, eftersom vi anser att en stark miljöprofil både bidrar till ett miljömässigt uthålligare samhälle och en starkare position i den internationella konkurrensen.

Trä är bättre för miljön

Genom att garantera att våra produkter kommer från skogar som brukas på ett ansvarsfullt sätt, stärker vi inte bara vår konkurrenskraft. Vi befäster också träets roll som ett miljöriktigt alternativ i jämförelse med andra material som aluminium, plåt och plast."

RSS rethink – Stora Enso

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Pulp News

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Skydda Skogen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

What Paper Can Do

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 10 andra följare


%d bloggare gillar detta: