Skogsdebatt i Köpenhamn

30 december 2009 at 17:23 Lämna en kommentar

Den andra veckan av FNs klimattoppmöte i Köpenhamn, COP-15, anordnade Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) ett seminarium om skogens  roll i klimatfrågan. Panelen talade om farhågor med den del av klimatavtalet som kallas REDD, om grundproblemen i dagens certifieringssystem och liknelserna mellan de stora skogsbolagens exploatering av naturresurser i Nord och Syd.

I panelen satt representanter från MJVs-skogsutskott, Svenska Via Campesina/NOrdbruk, Forest Coallition, MST de Jordlösas rörelse och CAOI, en andisnk urfolksorganisation. Med ett avstamp i en kritik mot den svenska modellen för skogsbruk, med kalhyggen och marknadspriser som starkaste drivkraft och motor, rörde sig diskussionen söderut. Representanterna från MST och Global Forest Coalition tog upp sina farhågor om den del av klimatavtalet som går under namnet REDD – Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation.

Grundtanken med REDD är att regeringar, företag eller skogsägare i Syd betalas för att bevara sina skogar istället för att hugga ner dem och på så vis bromsar koldioxidutsläppen i atmosfären. Kritiken ligger inte bara i att REDD möjliggör, genom handel med utsläppsrätter, att Nord kan fördröja radikala åtgärder för att stoppa förbränningen av fossila bränslen. REDD  innebära också omfatta stöd till kommersiella avverkningar samtidigt som marker (inklusive urskogar), kan komma att omställas till industriella plantageskogsbruk (eftersom FN: s definition av skogar också innefattar trädplantage och snabbväxande monokulturer).

Efter frågor från publiken om vad man kan göra i Nord för att stötta ett hållbart skogsbruk och hur Stora Enso och andra nordiska företag agerar i Sverige och Brasilien, kom diskussionen in på certifieringsystem. Enligt Simone Lovera, fåran Global Forest Coalition, fungerar inte dagens certifieringssystem (FSC). Bilder visades på ett FSC-skogsbruk i Latin Amerika – ett kalhygge som blivit hårt åtgånget av jorderosion. Efterlevnaden av de regler som finns är i många fall bristfällig, en slutsats delade av samtliga paneldeltagare.

Men även ett mer grundläggande problem med certifiering berördes av Simone Lovera. – Certifiering handlar alltid om kvalitet – inte om kvantitet. Det finns aldrig något tak för hur mycket som kan produceras av en vara på ett hållbart sätt. Dagens certifieringssystem kan inte komma åt denna nyckelfaktor i ett hållbart skogs- eller jordbruk.

En intressant koppling skedde även mellan latinamerikansk ursprungsbefolkning och den skandinaviska ursprungsbefolkningen och deras hållbara brukande av skogen och hur de båda drabbas av de stora skogskoncernernas expansion och allt kortsiktigt syn på skogen.

Torgny Östling från NOrdBruk använde begrepp: wood sovereignty – rätt till skog på samma sätt som Via Campesina länge talat om food sovereignty och begrepp plockades snabbt upp av övriga i panelen som ettsätt att jobba vidare mot ett hållbart sätt att använda skogen på, med respekt för både sociala och ekologiska värden så väl som skogens förmåga att bidra till att balansera koldioxidmängden i atmosfären.

Max da Rocha

Entry filed under: Nyheter.

Stora Enso bygger pappersmassafabrik i Uruguay Stark kritik mot certifiering av Veracel

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


What paper can do

Citat ur Stora Ensos hållbarhetspolicy 2006

Ekonomiskt ansvar:
"Vi måste bedriva en lönsam verksamhet samt vara en attraktiv och pålitlig investering, arbetsgivare, leverantör och affärspartner. Vi strävar efter att bidra till ekonomiskt välstånd i de samhällen där vi är verksamma."

Miljöansvar:
"För att minimera miljöpåverkan har vi ett livscykelperspektiv och använder tillämplig
miljöteknik. Vi använder råvaror, energi och andra resurser på ett effektivt sätt. Våra produkter tillverkas huvudsakligen av förnybara råvaror som kan återvinnas och är säkra att använda. Vi verifierar virkets och fibrernas ursprung, anskaffar dem endast från lagliga och godtagbara källor och främjar ett uthålligt skogsbruk".

Socialt ansvar:
"Vi bedriver all vår verksamhet enligt etiska affärsprinciper. Vi respekterar och stöder globalt accepterade mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, och vi skapar en
sund och säker arbetsplats för alla anställda. Vi är en ansvarsfull samhällsmedborgare och tar vårt ansvar för att stödja social utveckling."

What paper can do

Citat från Stora Ensos hemsida. Vi tar miljöfrågorna på allvar:

"En del tror att miljöhänsyn och affärsverksamhet står i motsatsförhållande till varandra. Så är det inte.

För oss är miljöarbetet en investering i större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Vi vill att våra leverantörer och samarbetspartners tillämpar samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led - från råvara till slutprodukt.

Ett starkt konkurrensmedel.

Kunder, allmänhet, anställda och ägare tar miljöfrågorna på allvar och kräver att vi i vår verksamhet tar största möjliga miljöhänsyn.Vi nöjer oss inte med att följa lagar och andra myndighetskrav. Vi ställer hårdare krav, eftersom vi anser att en stark miljöprofil både bidrar till ett miljömässigt uthålligare samhälle och en starkare position i den internationella konkurrensen.

Trä är bättre för miljön

Genom att garantera att våra produkter kommer från skogar som brukas på ett ansvarsfullt sätt, stärker vi inte bara vår konkurrenskraft. Vi befäster också träets roll som ett miljöriktigt alternativ i jämförelse med andra material som aluminium, plåt och plast."

RSS rethink – Stora Enso

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Pulp News

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Skydda Skogen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

What Paper Can Do

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 10 andra följare


%d bloggare gillar detta: