Inför a(u)ktionen

14 april 2009 at 20:43 Lämna en kommentar

Pressinformation

Eukalyptusplantage kräver enorma mängder vatten. Samhällen som ligger nära eukalyptusplantager är eniga om de negativa effekterna på tillgången på vatten, kvantitativt och kvalitativt, på grund av användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Eukalyptusen är det största hotet mot jordreformen i Stora Ensos del av Brasilien. Tillgången till jord minskar och markpriserna stiger kraftigt. Stora Enso har enligt de jordlösas rörelse MST dessutom lagt beslag på 20 000 ha av jord som saknar ägare (Terras devolutas) och som därför – enligt den brasilianska konstitutionen – borde användas för jordreformen.

Veracel (som till 50 % ägs av Stora Enso) har lagt beslag på mer än 1000 ha land som tillhör ursprungsfolket Pataxo, som starkt motsätter sig eukalyptus på sin mark.

Bondebefolkningen tvingas in till stadens fattigområden, hela samhällen på landsbygden har utplånats. Detta hotar livsmedelssäkerheten i många områden.

plantage

Den biologiska mångfalden hotas. Få djur och växter lever inne i plantagerna och de rester av ursprunglig växtlighet som återstår räcker inte till. De sociala och ekologiska rörelserna i Brasilien kallar plantagerna ”den gröna öknen”.

Stora Enso är inblandade i åtminstone fem olika juridiska tvister i Brasilien. Åtalen rör bland annat olaglig användning av bekämpningsmedel samt skövling av regnskog. Företaget står också anklagat för otillbörligt ha påverkat beslut i kommunen Eunápolis i södra Bahia.

Processen bakom det certifikat man fick av FSC (Forest Stewardship Council) förra året är mycket tveksam. Processen bör granskas och certifikatet omprövas.

De korta produktionscyklerna gör Brasilien väldigt attraktivt för de stora skogsföretagen. Den enorma utbredningen av gröna öknar (eukalyptusodlingar) kan leda till grava problem med vatten- och matförsörjningen. De brasilianska ekosystemen riskerar att skadas permanent.

kopimi

Entry filed under: Aktion, Artikel.

Jordlösa ockuperar svenskägd mark i Bahia A(u)ktion på fredag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


What paper can do

Citat ur Stora Ensos hållbarhetspolicy 2006

Ekonomiskt ansvar:
"Vi måste bedriva en lönsam verksamhet samt vara en attraktiv och pålitlig investering, arbetsgivare, leverantör och affärspartner. Vi strävar efter att bidra till ekonomiskt välstånd i de samhällen där vi är verksamma."

Miljöansvar:
"För att minimera miljöpåverkan har vi ett livscykelperspektiv och använder tillämplig
miljöteknik. Vi använder råvaror, energi och andra resurser på ett effektivt sätt. Våra produkter tillverkas huvudsakligen av förnybara råvaror som kan återvinnas och är säkra att använda. Vi verifierar virkets och fibrernas ursprung, anskaffar dem endast från lagliga och godtagbara källor och främjar ett uthålligt skogsbruk".

Socialt ansvar:
"Vi bedriver all vår verksamhet enligt etiska affärsprinciper. Vi respekterar och stöder globalt accepterade mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, och vi skapar en
sund och säker arbetsplats för alla anställda. Vi är en ansvarsfull samhällsmedborgare och tar vårt ansvar för att stödja social utveckling."

What paper can do

Citat från Stora Ensos hemsida. Vi tar miljöfrågorna på allvar:

"En del tror att miljöhänsyn och affärsverksamhet står i motsatsförhållande till varandra. Så är det inte.

För oss är miljöarbetet en investering i större konkurrenskraft och högre lönsamhet. Vi vill att våra leverantörer och samarbetspartners tillämpar samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras i alla led - från råvara till slutprodukt.

Ett starkt konkurrensmedel.

Kunder, allmänhet, anställda och ägare tar miljöfrågorna på allvar och kräver att vi i vår verksamhet tar största möjliga miljöhänsyn.Vi nöjer oss inte med att följa lagar och andra myndighetskrav. Vi ställer hårdare krav, eftersom vi anser att en stark miljöprofil både bidrar till ett miljömässigt uthålligare samhälle och en starkare position i den internationella konkurrensen.

Trä är bättre för miljön

Genom att garantera att våra produkter kommer från skogar som brukas på ett ansvarsfullt sätt, stärker vi inte bara vår konkurrenskraft. Vi befäster också träets roll som ett miljöriktigt alternativ i jämförelse med andra material som aluminium, plåt och plast."

RSS rethink – Stora Enso

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Pulp News

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Skydda Skogen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

What Paper Can Do

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 10 andra följare


%d bloggare gillar detta: